메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Hãy trở thành những nhà
lãnh đạo thời đại toàn cầu!

Đại học Hanseo đã hoàn thành sự phát triển đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn dựa trên sự tự tin trong việc trở thành một nhà lãnh đạo của thời đại nằm ở bờ biển phía tây và giáo dục chuyên môn. Giờ đây, mục đích ấy còn tăng lên một cấp độ khác với một tầm nhìn mới, 'Nhà lãnh đạo của thời đại toàn cầu. "

more

HSU sns

TOP